-
Priser pr. 01.01.2015

Besøg i hjemmet 2-3 timer med efterfølgende 2 samtaler på telefon    1800 kr.

Samtale på telefon ½ time     250kr
Samtale på telefon  1 time     400kr.
(opfølgning eller mindre problematikker)

Besøg i mødregruppe   2½   time                                                          1600 kr.

Undervisning/ foredrag  omkring søvn                                                   3500 kr.

Kørselstillæg udenfor københavnsområdet efter aftale.